Magnetoterapia

Dawki wyższe są skuteczniejsze ale powodują więcej objawów niepożądanych, najczęściej rzekomo grypowych. Inerferon (3 - I a (Avonex) 6 MIU domięśniowo raz w tygodniu przez okres co najmniej 2 lat. Interferon (3 - 1 a (Rebif) 6 -12 MIU podskórnie 3 razy na tydzień przez okres co najmniej 2 lat. Większe dawki powodują również więcej objawów niepożądanych. Po długim stosowaniu dochodzi do produkcji przeciwciał.

Na podstawie tych zaleceń Preston opracował protokół badań elektroneurograficznych i elektromiograficznych w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka. Zalecane rutynowe testy elektrofizjologiczne: -ocena przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu pośrodkowego na odcinku nadgarstek 2. lub 3. palec z zastosowaniem stymulacji antydromowej. -ocena przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu pośrodkowego, obejmująca ocenę dystalnej latencji ruchowej na odcinku nadgarstek- mięsień odwodziciel krótki kciuka oraz amplitudę supramaksymalnej odpowiedzi na stymulację na wysokości nadgarstka oraz łokcia, uwzględniając ocenę przewodzenia w obrębie tego nerwu na przedramieniu z oceną latencji fali F. Badanie elektroneurograficzne musi uwzględniać ocenę przewodzenia w obrębie magnetoterapia nerwu ( najczęściej łokciowy ) kończyny, w której występują objawy ZCN, aby wykluczyć polineuropatię lub współistniejące uszkodzenia innych nerwów ( np.

Valedcoxib (40 mg) znacznie zmniejszał występowanie mdłości, wymiotów i fonofobii (fobii głośnych dźwięków) w porównaniu do placebo. Badanie to potwierdza stosowanie dawki 40 mg jako optymalnej w leczeniu migreny. Ponadto, dane dotyczące bezpieczeństwa pokazują że częstość występowania działań niepożądanych ze strony preparatu Valdecoxib była równa lub niższa niż w przypadku placebo. Celem niniejszego badania jest potwierdzenie wyników badania opisanego powyżej na populacji nie-amerykańskiej oraz dostarczenie dodatkowych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w drugim odpowiednio i dobrze kontrolowanym badaniu leczenia preparatem Valdecoxib pojedynczych migrenowych bólów głowy. 1.3. Egoistka pracowita niezwykle oznacza kolorowe wiatraczki.